Kontakt

Właścicielem serwisu www.efarmed.pl jest firma Efarmed Sp. z o.o. zarejestrowaną w Krakowie w Sądzie Rejonowym pod n-rem KRS: 0000346840, o kapitale zakładowym 5.000 PLN, NIP: 676-241-29-74, REGON: 121138035

Siedziba spółki: ul. Nowoursynowska 160 lok. 8, 02-776 Warszawa


E-mail: efarmed@efarmed.pl